• کتاب صوتی رابطه -محمد جعفر مصضا کتاب صوتی رابطه -محمد جعفر مصضا
    • کتاب صوتی رابطه -محمد جعفر مصضا
    • کتاب صوتی رابطه -محمد جعفر مصضا کتاب صوتی رابطه -محمد جعفر مصضا
    • در قسمتی از میخوانیم : هيچ فكری در ذهن نمی جوشد مگر اينكه در پشت آن نيازی نهفته باشد.فكر اصولاً ابزار نياز است. تا نيازی نباشد فكر هم نيست. تو الان احساس گرسنگی می كنی و نياز به غذا داری. رفع گرسنگی برای تو يك نياز و ضرورت است. بنابراينفكر به حركت می افتد تا وسيله‌ رفع اين نياز را…
    • انتخاب گزینه ها
×

سبد خرید